top of page

FASE 1: Què és la Competència Aprendre a Aprendre?

La mirada de l'escola

Elisenda Bartrina (Escola Nª Sra de Montserrat, Rubí) i Paloma Llaquet (Escola Virolai, Barcelona) ens expliquen la seva experiència.

Diàleg amb la recerca...

L'Elena Martin ens explica el significat d'aprendre a aprendre

"Hacer posible que los ciudadanos sigan aprendiendo durante todo su desarrollo personal implica que durante la etapa obligatoria se les haya enseñado a aprender a aprender. Aprender a aprender implica desarrollar aspectos cognitivos y emocionales. Ambos deben ser trabajados por los docentes. La infancia se presenta como el momento idóneo para comenzar a construir el hábito de aprender a aprender y la adquisición de esta competencia básica no se puede hacer al margen de las áreas curriculares"

Martín, E. (2008). Aprender a aprender: clave para el aprendizaje a lo largo de la vida. CEE Participación Educativa, 9, pp. 72-78

Per a saber-ne més...

Monereo, C. (2008). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó

"En síntesis, podríamos afirmar que lograr que nuestros alumnos sean más autónomos aprendiendo, es decir, que sean capaces de autorregular sus acciones para aprender, implica hacerlos más conscientes de las decisiones que toman, de los conocimientos que ponen en juego, de sus dificultades para aprender y del modo de superar esas dificultades".

 

Coord.: Carles Monereo Font (UAB) 

Enllaç al llibre

Descarrega't el primer capítol (.pdf)

Aprendre a aprendre a l'escola i a l'institut.

"La introducció de l’«aprendre a aprendre» com una de les competències bàsiques que s’han d’assolir durant l’escolarització obligatòria és coherent amb la idea de preparar l’individu per a un món canviant, competitiu, globalitzat, tecnològic, on la informació flueix lliurement i, per tant, la capacitat per aprendre d’una manera autònoma, crítica i creativa és fonamental per assolir una plena integració en la societat i per al desenvolupament personal i professional. Els nois i noies aprenen moltes coses a l’escola (potser massa!). Mentre les aprenen han de posar atenció al procés intern que duen a terme per aprendre. Ens situem, per tant, en una perspectiva metacognitiva. Es tracta que els alumnes, d’una manera progressiva, al llarg de l’escolarització obligatòria, siguin capaços d’analitzar i de comprendre la manera com obtenen, com processen i com estructuren la informació, és a dir, la manera com aprenen." 

 

Autor: Joan Teixidó Saballs

Descarrega't l'article complet (.pdf)

Competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre

Aquesta publicació recull les competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre per a l'educació primària. Aquestes competències no estan vinculades a cap àmbit en concret, per la qual cosa tenen un caràcter transversal que han d'abordar tots els mestres, sigui quina en sigui l'especialitat. L'actuació de tots els docents i de totes les persones que constitueixen la comunitat educativa han d'afavorir que cadascun tots els alumnes puguin adquirir les eines que podran utilitzar per continuar aprenent al llarg de la vida.

Els elements que componen el document aporten informació sobre l'assoliment de les competències de l'àmbit al final de l'etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada competència, els criteris i indicadors d'avaluació, i les orientacions per a l'avaluació.

 

Autor: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Descarrega't la publicació completa (.pdf)

bottom of page