top of page

QÜESTIONARI INICIAL

Clica damunt la opció que més s'ajusti a la teva opinió.

2. Com creus que s’ha d'ensenyar la competència d’aprendre a aprendre? 

A. Doncs no ho sé ben bé, però suposo que amb totes aquestes estratègies d’aprenentatge que els hem ensenyat als nostres alumnes: mapes conceptuals, resums, quadres de doble entrada, classificacions... 

B. Crec que les tècniques concretes no tenen tanta importància com la forma d’ensenyar-les i assimilar-les. Cal proposar situacions complexes en les quals sigui necessari que l’alumne s’aturi a pensar i que no es puguin resoldre d’una manera mecànica i repetitiva. El problema és que no tinc clar com fer-ho....

C. Crec que per "aprendre a aprendre" no hi ha un únic camí. Des d’aquesta perspectiva, les estratègies d’aprenentatge, les metodologies, els aspectes emocionals... s'han d'ajustar a les possibilitats i a les intencionalitats de cada acció educativa en funció de la matèria, de les característiques de l’alumne, del temps de què disposi, dels antecedents, etc.

bottom of page