top of page

QÜESTIONARI INICIAL

Clica damunt la opció que més s'ajusti a la teva opinió.

3. I com s’avalua la competència d’aprendre a aprendre? 

A. Crec que és necessari avaluar-la, malgrat això, no sé com fer-ho... 

B. L’avaluació em suposa un petit trasbals perquè em costa sortir de les proves o exàmens o dels treballs on jo sé què han de respondre. Crec que cal donar veu a l’alumne, el problema és “què faig amb aquesta veu?”?  Alhora, he llegit sobre l’avaluació però no tinc clar com portar-ho a terme a l’aula... 

C. Entenc que el procés d’avaluació ha d’anar en consonància amb el com s’ha ensenyat i l’avaluació ha de formar part de tot el procés. Es tracta de que l’alumne sàpiga què ha après, què pot millorar,  què li falta i el més important, què pot fer per millorar. Metodologies com l’auto i co-avaluació esdevenen essencials, així com l'ús de rúbriques i l'avaluació autèntica.

bottom of page